W strukturze Komitetu działa 7 Zespołów kierunkowych w poszczególnych dziedzinach klinicznych, kierowanych przez wybranych członków Komitetu Nauk Klinicznych:

 1. Zespół ds. Nauczania w Dyscyplinach Klinicznych
  Przewodniczący: prof. Piotr Zaborowski
 2. Zespół ds. Telemedycyny
  Przewodniczący: prof. Ryszard Piotrowicz
 3. Zespół ds. Zaburzeń Komunikacyjnych
  Przewodniczacy: prof. Henryk Skarżyński
 4. Zespół ds. Trasplantologii Klinicznej
  Przewodnicząca: prof. Magda Durlik
 5. Zespół ds. Chorób Nikotynozależnych
  Przewodniczący: prof. Ryszarda Chazan
 6. Zespół ds. Problemów Wieku Podeszłego
  Przewodniczący: prof. Michał Myśliwiec
 7. Zespół ds. Prewencji Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego
  Przewodniczący: prof. Krzysztof Narkiewicz