przewodniczący:
prof. dr hab. Henryk SkarżyńskiInstytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

zastępcy przewodniczącego:
prof. dr hab. Ryszarda Chazan – Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Ryszard Piotrowicz – Instytut Kardiologii w Aninie

pozostali członkowie Prezydium:
prof. dr hab. Magdalena Durlik – Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Marian Kliniger – Uniwersytet Medyczny, Wrocław

sekretarz:
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kochanek – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie