MichalMysliwiec

Twórca białostockiej szkoły nefrologicznej i współtwórca Ośrodka Transplantacji Nerek w Białymstoku. Opiekun 8 habilitacji, 5 profesorów, z których dwoje jest Kierownikami Klinik. Były Dziekan Wydziału Lekarskiego AMB. Wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie koagulologii i nefrologii (954 prace naukowe, impact factor ponad 480, 2246 cytowania, indeks Hirscha - 21). Współtwórca Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego i Polskiej Unii Transplantacyjnej. Były członek Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia, Prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Regionalny konsultant ds. chorób wewnętrznych i wojewódzki ds. nefrologii. Członek komitetów redakcyjnych 6 polskich i 3 zagranicznych czasopism, w tym Nephrology, Dialysis and Transplantation – IF 3.5. Redaktor i współredaktor 5 podręczników oraz Wielkiej Interny. Główny organizator ponad 50 konferencji naukowych. Wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości oraz członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego ( 2 kadencje).